Skip to Content

Blog Archives

Recent Posts by Ingrid Leeuwangh

Hoe SDN het werkterrein van de netwerkspecialist verandert

SDN kennissessieSDN kennissessie met HP

Software Defined Networking of SDN doet behoorlijk wat stof opwaaien in de netwerkwereld. Mede daarom hield NetworkPeople een kennissessie met HP over deze nieuwe dynamische netwerkarchitectuur.

SDN is een nieuwe manier om netwerken in te richten. Het zal de traditionele manier van netwerkinrichtingen veranderen door middel van een intelligent platform voor de implementatie van ICT-diensten zoals cloud, mobility en big data te implementeren.

Aan de hand van een op OpenFlow gebaseerde SDN-oplossing gaf Dik van Oeveren, Solutions Architect bij HP Networking, een technische update over Software Defined Networking. Onderwerpen die onder andere werden besproken waren: southbound versus northbound, protocols, HP VAN SDN Controller architecture, SDN Application use case, SDN App store, SDN Development Kit en een interessante demo.

Ook kwam aan bod hoe de verschillende vendoren met deze nieuwe techniek omgaan.

SDN doet stof opwaaien omdat het op termijn een abstractielaag invoegt die de inrichting van een netwerk zo kan versimpelen dat het werkterrein van de netwerkspecialist gaat veranderen. De SDN specialist van HP gaf aan dat het zo snel niet zal gaan. SDN is niet een product dat je zomaar koopt, het is volop in ontwikkeling. De manier van programmeren wordt anders want alles draait om integratie.

De technische en interactieve kennissessie is bezocht door 15 man. NetworkPeople organiseert deze ‘praktijk labs’ voor zijn freelancers zodat ze toegang krijgen tot kennis en de nieuwste producten en technologieën van fabrikanten. Hierdoor blijft het kennisniveau van onze mensen up to date en houden we die op hoog niveau.

Voor meer informatie over SDN kunt u contact opnemen met Ruud Geelen of Koen Zeilstra van Networkpeople via onze contactpagina.
Voor meer informatie over de kennissessies van NetworkPeople of heb je zelf onderwerpen, stuur een mail naar info@networkpeople.nl

 

0 6 Continue Reading →

Succesvolle migratie bij Servicepunt71 door uitgebreide voorbereiding én samenwerking

Taart om de succesvolle migratie te vierenDankzij de uitgebreide voorbereiding én samenwerking verliep de migratie van de Palo Alto firewall bij Servicepunt 71 succesvol en dat is onlangs gevierd!

Servicepunt71 heeft NetworkPeople gevraagd om een advies uit te brengen voor de aanschaf van een Next-Generation firewall en daarbij het ontwerp en de implementatie te verzorgen. Op basis van de functionele requirements en de wensen van Servicepunt71 is daar een Palo Alto 3050 cluster voor geselecteerd.

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft het firewall ontwerp, de implementatie, migratie en nazorg verzorgd. De complexe security en NAT rule base uit de bestaande firewall zijn geconverteerd en overgezet naar de nieuwe firewall welke geografisch gespreid is opgesteld. Dit geldt ook voor de diverse site-to-site VPN koppelingen.

Op een zaterdag buiten kantoor tijden heeft de migratie plaats gevonden waarbij alle disciplines zijn opgeschakeld. De migratie is succesvol verlopen dankzij de uitgebreide voorbereiding en de uitvoering aan de hand van het gedetailleerde change draaiboek. En ook de nauwe samenwerking tussen NetworkPeople en de applicatie-, systeem en netwerkbeheerders van Servicepunt71 speelde een grote rol voor het slagen van de migratie.

In de periode daarna is de rulebase opgeschoond en geoptimaliseerd. Nadat de periode met de oude firewall als standby voor een eventuele rollback is afgesloten, is de succesvolle migratie met alle betrokkenen gevierd.

 

 

 

0 4 Continue Reading →

Nationale Ombudsman

Nationale ombudsmanNieuw netwerk voor de Nationale Ombudsman

NetworkPeople heeft een nieuw netwerk ontworpen en gebouwd voor de Nationale Ombudsman, de instantie die klachten behandelt van burgers over de overheid.

In het nieuwe vaste en draadloze netwerk van de Ombudsman staat de beveiligde netwerktoegang centraal om zo medewerkers en gasten (guest internet-only toegang) van elkaar te kunnen scheiden en in het juiste netwerkdeel te plaatsen.

Een gedegen netwerk is belangrijk voor de Nationale Ombudsman om klachten vlot af te kunnen handelen. Door dit nieuwe netwerk is de Nationale Ombudsman in staat om verschillende apparaten en gebruikers te authentiseren. Zo wordt volgens een vastgesteld autorisatiebeleid de gebruiker of het apparaat automatisch in een bepaald netwerk geplaatst en beveiligd.

 

 

 

0 4 Continue Reading →

Inzicht in design keuzes voor een actuele architectuur

training_metciscoCisco en NetworkPeople hebben recent de trainingenreeks ‘Design Expert’ afgesloten.

Netwerk-specialisten die een ontwerp maken, komen voor vele keuzes te staan. Het inzichtelijk maken van de keuze mogelijkheden was één van de doelen van deze training. “De verschillende keuzes leren kennen en onderscheiden zodat je voor de klant de beste technieken kunt inzetten om te bereiken wat er functioneel gevraagd wordt”, zegt Ruud Geelen van NetworkPeople.

In tegenstelling tot de meeste trainingen die vaak over een bepaald product of configuratie ervan gaan, waren deze sessies enkel gericht op design vraagstukken met onderwerpen als redundancy, resiliency, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid.

Cisco
Voor Cisco is het cruciaal om strategische partners continue van nieuwe informatie te voorzien. “Daarom heeft Cisco in 2014 een reeks van tien Design Expert Trainingen met NetworkPeople gedaan. De consultants van NetworkPeople zijn met deze kennis in staat om business requirements van een klant te vertalen naar een actuele architectuur, design en component keuze”, laat Eric van den Berg van Cisco Nederland weten.

Praktisch
Deelnemers waren vooral enthousiast over de praktische toepasbaarheid van de training: “Tijdens de training over Wireless Design ging het over Multicast en dat er voor de draadloze netwerken een bepaalde instelling noodzakelijk is (Videostream). Deze instelling is een belangrijk detail in de schaalbaarheid. Dat kon ik meteen de volgende dag in mijn rapport bij de klant verwerken”, zegt Niels de Graaf van NGTC.

Het was de eerste reeks trainingen die Cisco en NetworkPeople samen gaven. Alle twintig deelnemers hebben hun certificaat gehaald. Vanwege het succes van de training denken Cisco en NetworkPeople na over een vervolgtraining.

0 9 Continue Reading →

Betere firewall prestaties door performance testen

performance testingNetworkPeople heeft een performance test uitgevoerd voor het firewall cluster van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Na aanschaf van een 10Gbps firewall cluster heeft de HvA aan NetworkPeople gevraagd hoe een dergelijk platform getest kan worden op prestaties. In antwoord daarop heeft NetworkPeople een performance test uitgevoerd met professionele apparatuur van Spirent Communications.

De complexiteit bij deze performance testen bestaat uit een combinatie van bandbreedte, aantallen connecties, gebruikersaantallen en ook de snelheid waarmee de firewall de connecties per seconde kan verwerken.

Uitgebreide reportage
NetworkPeople heeft een partnership met Spirent Communications, een toonaangevende leverancier wereldwijd van testsystemen voor netwerkprestaties. Hierdoor kunnen we uitgebreide performance testen aanbieden op allerlei technieken. Een belangrijk resultaat voor de klant is de uitgebreide reportage met daarin onder meer informatie over hoeveel data er door de verbinding gaat en hoeveel gelijktijdige gebruikerssessies mogelijk zijn.

Uit de testen op de HvA is gebleken dat door foute systeemconfiguraties slechts 6Gbps gehaald werd. Op advies van NetworkPeople is deze configuratie aangepast zodat het firewall cluster de gestelde eis van 10Gbps nu wel kan halen. Dit leverde een verbeterde prestatie en meer capaciteit op waardoor het nieuwe firewall cluster van de HvA langer gebruikt kan worden.

Voor meer informatie over onze performance testen, kunt u contact opnemen.

0 8 Continue Reading →

Scarabee

Scarabee

Scarabee

Security Schiphol

Bij de afdeling bagageafhandeling van Schiphol heeft NetworkPeople een audit uitgevoerd op de IT-systemen van Scarabee, nadat gezamenlijk de richtlijnen voor een gedegen Security Policy zijn opgesteld. De nieuwe richtlijnen worden door Schiphol overgenomen en verwerkt in het nieuwe beveiligingsbeleid.

0 6 Continue Reading →

Performance testen met Spirent Communications

spirentDoet uw netwerk niet waarvoor het is ontworpen of wilt u in de testfase van een project al de zekerheid dat de functionele eisen worden gehaald? NetworkPeople heeft hier de dienst ‘Performance Testing’ voor ontwikkeld die het totale netwerk op alle OSI* lagen kan testen.

Ook kunnen we speciale testen doen op losse componenten zoals firewalls en is het mogelijk dat we testen voor een hele keten zoals een datacenter.

Om de dienst Performance Testing goed uit te kunnen voeren, heeft NetworkPeople een – voor Nederland unieke – samenwerking gevormd met Spirent Communications.
Spirent Communications is een vooraanstaande ontwikkelaar van high-end testapparatuur voor netwerk infrastructuren. Hiermee zijn zij in staat om in een breed gebied testen uit te voeren zoals het nabootsen van grote hoeveelheden gebruikers, hoge bandbreedte, security testen en applicatie testen.

De engineers van NetworkPeople zijn getraind op de high-end testapparatuur van Spirent waardoor NetworkPeople in staat is om Performance Testing op hoog niveau aan te bieden.
We komen deze en natuurlijk ook onze andere diensten graag toelichten.

*OSI is een model voor netwerkcommunicatie en wordt wereldwijd gebruikt als referentiemodel.

0 8 Continue Reading →

SourceFire firewalls en meer in NetworkPeople’s training

cisco sourcefireCisco heeft speciaal voor en met NetworkPeople het trainingstraject Design Expert Trainingen samengesteld.

Vanavond vindt de negende sessie plaats waarin de volgende onderwerpen centraal staan:  SSL Design, de nieuwe ASA en SourceFire firewalls.

SourceFire is een bekende partij in de security markt. Cisco heeft het bedrijf SourceFire overgenomen en heeft nu hun techniek in de Cisco ASA firewalls geïntegreerd. Over deze ‘samensmelting’ en hoe dat te ontwerpen, gaat de training onder andere. De training wordt gegeven door Gerard van Bon en Allan Hansen.

0 5 Continue Reading →

Aruba workshop: ‘technisch en met veel hands-on’

Aruba die in de handson labs zijn gebruikt.

De access points die in de handson labs zijn gebruikt.

Recent heeft NetworkPeople een workshop gehouden met Aruba Networks, een groot bedrijf in draadloze netwerktechnologie.

Erik van der Noordt van Aruba Networks gaf de technisch inhoudelijk workshop die door de enthousiaste deelnemers goed is ontvangen.  Vooral  het ‘hands-on’ gedeelte was een meerwaarde voor de engineers waarin ze meteen aan de slag konden met de Instant Access Points (APs) in combinatie met ClearPass.

NetworkPeople organiseert deze ‘praktijk labs’ voor zijn freelancers zodat ze toegang krijgen tot kennis en de nieuwste producten en technologieën van fabrikanten. Dankzij deze kennissessies blijft het kennisniveau van onze mensen up to date en houden we die op hoog niveau.

Inhoud workshop
Onderwerpen die tijdens deze workshop onder andere aan bod kwamen waren: 802.11ac; Management platform (Airwave); NAC oplossing (ClearPass) en Location based oplossing (ALE/Meridian).
De  demo en workshop met Instant APs in combinatie met ClearPass  bestond uit de onderdelen: Configuratie Instant AP, Authenticatie (802.1x) met instant AP in combinatie met ClearPass en het Onboarden van een BYOD (op een veilige en eenvoudige manier een BYOD op het netwerk krijgen).

NetworkPeople heeft partnerships met top leveranciers zoals Auruba Networks. Hierdoor kunnen we als onafhankelijke partij per klantvraag de beste match regelen zodat we de beste kwalitatieve oplossingen aan onze klanten kunnen aanbieden.

0 4 Continue Reading →

Iedereen draadloos bij Fontys Hogescholen

fontys

Fontys Hogescholen

NetworkPeople heeft een globaal ontwerp ontwikkeld voor Fontys Hogescholen zodat straks iedere student of –medewerker draadloos aan het Fontys netwerk wordt verbonden.

Fontys heeft afgelopen jaar de stelling gelanceerd ‘Wireless Tenzij’. Dit houdt in dat iedereen draadloos aan het Fontys netwerk wordt verbonden, tenzij je een goede reden hebt om met een kabel aangesloten te zijn.

Workshops
Om de haalbaarheid en de uitzonderingen voor deze stelling in kaart te brengen, heeft NetworkPeople een aantal workshops georganiseerd met netwerkspecialisten en medewerkers van de verschillende disciplines van de IT-organisatie van Fontys. Na het afronden van de workshops heeft NetworkPeople het globale ontwerp opgesteld om de nieuwe eisen aan het draadloze netwerk te waarborgen en de consequenties hiervan in het vaste netwerk te verwerken. Het ontwerp betreft dus niet alleen het draadloze netwerk maar ook het vaste netwerk.

Vooruitstrevend
Het gaat om een fors netwerk: Fontys bestaat uit 29 gebouwen, heeft 25.000 gelijktijdige gebruikers op het draadloze netwerk, 43000 studenten en 4100 medewerkers. Het draadloze netwerk moet daarom kunnen schalen naar 100.000 gelijktijdig aangesloten apparaten en moet daarbij 20Gbps aan dataverkeer kunnen verwerken. Het ontwerp berust op high-end apparatuur van Cisco, de nieuwste technieken en location based services.
Voor dat laatste is Fontys zeer vooruitstrevend: allerlei gegevens uit het draadloze netwerk worden gepresenteerd aan gebruikers met zowel een zakelijke als een onderwijskundige-factor.

0 6 Continue Reading →

 

Recent Comments by Ingrid Leeuwangh

    No comments by Ingrid Leeuwangh