Skip to Content

Blog Archives

Peter Beukenkamp over NetworkPeople

De samenwerking met NP is open en transparant, heldere en eerlijke communicatie. Ik hoop vele opdrachten met jullie samen te mogen doen in de toekomst!

0 7 Continue Reading →

Vancis – Netwerkspecialisten

Vancis – Netwerkspecialisten

Als ICT dienstverlener heeft Vancis zelf al veel kennis in huis. Maar soms is het fijn om een klankbord te hebben van een specialistisch kennishuis. Soms heb je door je success extra flexibel inzetbare capaciteit nodig. Dan komen wij in actie en vullen we kennis en capaciteit toe aan het team engineers van onze klanten. Zo doen we dat ook bij Vancis. Waar men dat nodig heeft springen wij in met raad en daad.

0 2 Continue Reading →

Summa College – Kennispartner

Summa College – Kennispartner

Hoe zorg je ervoor dat je organisatie met de aanwezige kennis de meeste projecten zelfstandig kan uitvoeren maar af en toe een handje hulp of kennis nodig heeft? Juist: je vraagt aan NetworkPeople of ze een specialist op structurele basis aan je koppelen! Wij gaan samen met de beheerders van Summa aan de slag om projecten te starten, samen uit te voeren en de lastige vragen op te pakken. Waar nodig schakelen we een andere specialist bij op een specifiek vakgebied. Dat is de kracht van samenwerking en van de brede kennis van NetworkPeople!

0 5 Continue Reading →

Gasunie – Troubleshooting

Gasunie – Troubleshooting

Netwerkproblemen of onduidelijkheid in de datastromen zijn lastige vraagstukken waar veel klanten mee te maken krijgen. Voor de Gasunie hebben we gekeken naar deze vraagstukken toen er performance problemen zijn ontstaan voor een aantal toepassingen. Een senior troubleshooter heeft in een dag het netwerk doorgelicht en de bevindingen duidelijk gerapporteerd zodat de Gasunie hiermee verder aan de slag kan.

0 1 Continue Reading →

IT Workz – Datacenter design

IT Workz – Datacenter design

Door de snelle groei van IT Workz als dienstverlener in de educatie branche is de wens om de datacenter te voorzien van een nieuw netwerk ontstaan. Wij hebben IT Workz hiermee ondersteunt door het houden van een aantal brainstormsessies waarin wij middels toelichten van nieuwe technieken, doornemen van de hardware roadmap van Cisco en gerichte vragen het ontwerp voor IT Workz hebben mogen opstellen. Met dit ontwerp en de uitgebreide instructie en migratieplan kan IT Workz zelfstandig de opbouw en de migraties uitvoeren. Waar dat nodig is leveren wij de functie van klankbord en ondersteuning bij de uitvoering.

0 5 Continue Reading →

IRvN – Support

IRvN – Support

Met de implementatie van een nieuw netwerk komen nieuwe technieken en apparatuur om de hoek kijken. Er is de behoefte ontstaan aan een partner die klaarstaat als IRvN hulp nodig heeft bij verstoringen en vragen. NetworkPeople vult dat in door een vaste engineer te koppelen die regelmatig op locatie komt als kennispartner.

0 1 Continue Reading →

IRvN – Architectuur

IRvN – Architectuur

ICT Rijk van Nijmegen is ontstaan als de IT organisatie bij een samenwerking van een aantal gemeenten. Hierbij is de behoefte ontstaan voor een nieuw netwerk, nieuwe datacenters en centralisering van diensten waarbij veiligheid en transparantie centraal staan. NetworkPeople heeft samen met IRvN de architectuur opgesteld zodat IRvN hiermee aan de slag kan gaan en de juiste keuzes kan maken voor ontwerp en vendor keuze. Wij zijn nauw betrokken in de gehele traject van architectuur tot migraties van locaties.

0 2 Continue Reading →

Eurocontrol – Design en beheer

Eurocontrol – Design en beheer

Wie Eurocontrol kent weet hoe belangrijk de beschikbaarheid van de ICT infrastructuur daar is: Eurocontrol is een internationale organisatie die zorgdraagt voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. NetworkPeople helpt hierbij door het leveren van kennis en capaciteit voor projectondersteuning en assisteert met de dagelijkse werkzaamheden in het operationele netwerk.

Yves Kemps: “EUROCONTROL Maastricht UAC stelt hoge eisen aan beschikbaarheid en veiligheid van haar netwerk. NetworkPeople is voor EUROCONTROL Maastricht UAC een partner die proactief meedenkt over verdere efficiëntieslagen van onze infrastructuur. De gedegen kennis die ze graag delen, flexibele houding en commitment past goed bij onze werkwijze en daarmee is NetworkPeople een partner waarop we kunnen rekenen.” 

0 1 Continue Reading →

Enexis – Troubleshooting

Enexis – Troubleshooting

Bij aanhoudende problemen met een aantal kantoorautomatisering toepassingen over verschillende locaties heeft Enexis aan ons gevraagd om als onafhankelijke partij de leveranciers van Enexis te assisteren bij het troubleshooten en aangeven van knelpunten in haar netwerk. Door nauwe samenwerking met zowel Enexis als toeleveranciers hebben we aan kunnen geven waar de ‘pijn’ ligt door objectief de beschikbare informatie te analyseren.

0 1 Continue Reading →

Enexis – Architectuurstudie

Enexis – Architectuurstudie

Bij het opstellen van de IT visie voor de komende periode hebben wij geassisteerd met het creëren van een architectuurstudie voor het ICT netwerk voor Enexis. De architecten van Enexis hebben de lijnen uitgezet met een visie welke wij vertaald hebben naar een praktisch toepasbare roadmap voor de komende jaren.

 

0 1 Continue Reading →