Skip to Content

Blog Archives

Fujifilm

Netwerk Architectuur

NetworkPeople neemt voor Fujifilm verschillende rollen op zich. In de rol van netwerk architect werkt NetworkPeople samen met het infrastructuur team van Fujifilm voor de meest optimale IT omgeving van de productie omgeving in Tilburg, de datacenters en het Europese Wide Area Network (WAN). De business vraag wordt vertaald naar een architectuur en high level design en getoetst of het voldoet aan de infrastructuur concepten.

In de rol van netwerk engineer worden de door ons opgestelde netwerkconcepten vertaald naar projecten waar we de ontwerpen uitwerken en de projecten technisch begeleiden.

 

0 2 Continue Reading →

Veilige netwerktoegang voor het CAK

het CAKNetworkPeople heeft een nieuw ontwerp opgesteld voor beveiligde netwerktoegang voor het CAK. Het CAK is het Centraal Administratie Kantoor, een instantie met een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers.

Door ons ontwerp is het CAK in staat om de toegang tot haar netwerk te reguleren voor gasten en eigen systemen. Een geavanceerde controle maakt het juiste onderscheid tussen alle geconnecteerde systemen en deze worden dan automatisch in het juiste netwerkdeel geplaatst. Dat scheelt in de beheerlast en waarborgt de veiligheid.
Het ontwerp is gebaseerd op het Cisco ISE platform. ISE staat voor Identity Service Engine en is een vooruitstrevend platform met zeer veel mogelijkheden.
Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van netwerktoegangscontrole? Neem dan contact met ons op.

0 1 Continue Reading →

Nationale Ombudsman

Nationale ombudsmanNieuw netwerk voor de Nationale Ombudsman

NetworkPeople heeft een nieuw netwerk ontworpen en gebouwd voor de Nationale Ombudsman, de instantie die klachten behandelt van burgers over de overheid.

In het nieuwe vaste en draadloze netwerk van de Ombudsman staat de beveiligde netwerktoegang centraal om zo medewerkers en gasten (guest internet-only toegang) van elkaar te kunnen scheiden en in het juiste netwerkdeel te plaatsen.

Een gedegen netwerk is belangrijk voor de Nationale Ombudsman om klachten vlot af te kunnen handelen. Door dit nieuwe netwerk is de Nationale Ombudsman in staat om verschillende apparaten en gebruikers te authentiseren. Zo wordt volgens een vastgesteld autorisatiebeleid de gebruiker of het apparaat automatisch in een bepaald netwerk geplaatst en beveiligd.

 

 

 

0 4 Continue Reading →

Scarabee

Scarabee

Scarabee

Security Schiphol

Bij de afdeling bagageafhandeling van Schiphol heeft NetworkPeople een audit uitgevoerd op de IT-systemen van Scarabee, nadat gezamenlijk de richtlijnen voor een gedegen Security Policy zijn opgesteld. De nieuwe richtlijnen worden door Schiphol overgenomen en verwerkt in het nieuwe beveiligingsbeleid.

0 6 Continue Reading →

TenneT

TenneTNetwerk proof of concept en performance testen

Om de nieuwe netwerkinfrastructuur van het datacenter van TenneT uitvoerig te kunnen testen, heeft NetworkPeople testapparatuur ter beschikking gesteld. Deze high-end testapparatuur is geschikt voor het testen op alle OSI lagen en kan ook op de hoge snelheden – die vereist zijn in datacenters – wirespeed belasting genereren.

0 8 Continue Reading →

Servicepunt71

Servicepunt71Netwerk audit, Netwerk optimalisatie, FlexPod ondersteuning en firewall migratie

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft bij Servicepunt71 een aantal projecten uitgevoerd zoals een check op bestaande beheerdocumentatie en -configuratie. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen die NetworkPeople op projectbasis uitvoert.

0 3 Continue Reading →

Hoge School van Amsterdam

Hoge School van Amsterdam

Hoge School van Amsterdam

Firewall performance testen

NetworkPeople heeft performance testen uitgevoerd voor het nieuwe firewall complex van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het nieuwe firewall complex moet een performance van 10Gbps waarborgen. Uit deze testen is gebleken dat de gewenste prestaties niet worden geleverd vanwege een configuratie item.

0 3 Continue Reading →

Annatommie

Anatommie

Annatommie

Network troubleshooting

Om Annatommie te assisteren in uitdagingen in haar netwerk heeft NetworkPeople specialisten ter beschikking gesteld om de stabiliteit van het netwerk te borgen. Dit betreft assistentie in complexe security technieken en aanreiken van verbeterpunten in de technische configuraties op diverse netwerkcomponenten.

0 2 Continue Reading →

Hogeschool van Amsterdam

Diverse projecten voor toekomstbestendigheid

Voor de Hogeschool van Amsterdam heeft NetworkPeople diverse projecten op de bestaande infrastructuur uitgevoerd om zo de dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam nu en naar de toekomst toe optimaal en flexibel te kunnen waarborgen.

De Hogeschool van Amsterdam telt 50.000 studenten en 3500 medewerkers verdeeld over 14 locaties.

0 6 Continue Reading →

Fontys

Derde lijns netwerksupport

Fontys heeft aan NetworkPeople gevraagd kennis te leveren in de vorm van een derde lijns netwerksupport overeenkomst. Doel van de aanvraag van Fontys Hogescholen is om bij calamiteiten of andere voorkomende werkzaamheden een beroep te kunnen doen op specialistische netwerkkennis in de verschillende delen van het netwerk van Fontys.

0 6 Continue Reading →