Enexis – Troubleshooting

Bij aanhoudende problemen met een aantal kantoorautomatisering toepassingen over verschillende locaties heeft Enexis aan ons gevraagd om als onafhankelijke partij de leveranciers van Enexis te assisteren bij het troubleshooten en aangeven van knelpunten in haar netwerk. Door nauwe samenwerking met zowel Enexis als toeleveranciers hebben we aan kunnen geven waar de ‘pijn’ ligt door objectief de beschikbare informatie te analyseren.