Eurocontrol – Design en beheer

Wie Eurocontrol kent weet hoe belangrijk de beschikbaarheid van de ICT infrastructuur daar is: Eurocontrol is een internationale organisatie die zorgdraagt voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. NetworkPeople helpt hierbij door het leveren van kennis en capaciteit voor projectondersteuning en assisteert met de dagelijkse werkzaamheden in het operationele netwerk.

Yves Kemps: “EUROCONTROL Maastricht UAC stelt hoge eisen aan beschikbaarheid en veiligheid van haar netwerk. NetworkPeople is voor EUROCONTROL Maastricht UAC een partner die proactief meedenkt over verdere efficiëntieslagen van onze infrastructuur. De gedegen kennis die ze graag delen, flexibele houding en commitment past goed bij onze werkwijze en daarmee is NetworkPeople een partner waarop we kunnen rekenen.”