Servicepunt71NetworkPeople heeft de door Servicepunt71 aangeschafte firewall geconfigureerd, getest en succesvol gemigreerd.

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude.  Zij heeft de behoefte geuit om een nieuwe firewall aan te schaffen en in gebruik te nemen. Belangrijke eisen voor de nieuwe firewall waren onder andere: NextGen, hogere beveiliging een meer capaciteit.
NetworkPeople heeft de door Servicepunt71 aangeschafte firewall geconfigureerd en getest. Na een uitgebreide testperiode heeft de migratie plaats gevonden. De complexe en uitgebreide NAT rulesset en security policies van de bestaande firewall zijn overgezet waarna een opruimactie plaats kon vinden.

Ondanks de complexiteit van de bestaande configuratie en het ontbreken van de nodige beheerdocumentatie is de migratie succesvol verlopen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de nauwe samenwerking tussen NetworkPeople en de applicatie-, systeem en netwerkbeheerders van Servicepunt71 en de uitgebreide voorbereiding.