Servicepunt71Netwerk audit, Netwerk optimalisatie, FlexPod ondersteuning en firewall migratie

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft bij Servicepunt71 een aantal projecten uitgevoerd zoals een check op bestaande beheerdocumentatie en -configuratie. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen die NetworkPeople op projectbasis uitvoert. Onder andere de netwerkbeveiliging, het beheer en de beschikbaarheid hebben voldoende aandacht gekregen in het netwerk optimalisatie traject.

Servicepunt71 is ambitieus bezig met het optimaliseren van de dienstverlening. Het implementeren van een op FlexPod gebaseerde private cloud oplossing en het vervangen van de bestaande firewall zijn onderdelen daarvan. Voor de FlexPod integratie heeft NetworkPeople assistentie verleend door het bestaande DataCenter aan te passen zodat de FlexPod oplossing daar naadloos mee kan integreren. Servicepunt71 heeft een nieuwe Palo Alto firewall aangeschaft waarbij NetworkPeople de migratie heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met service managers, applicatie, syteem- en netwerk beheerders van Servicepunt71. Hierdoor is de bestaande Cisco ASA firewall met complexe security en NAT policies naar tevredenheid vervangen door de nieuwe Next Generation firewall.