Taart om de succesvolle migratie te vierenDankzij de uitgebreide voorbereiding én samenwerking verliep de migratie van de Palo Alto firewall bij Servicepunt 71 succesvol en dat is onlangs gevierd!

Servicepunt71 heeft NetworkPeople gevraagd om een advies uit te brengen voor de aanschaf van een Next-Generation firewall en daarbij het ontwerp en de implementatie te verzorgen. Op basis van de functionele requirements en de wensen van Servicepunt71 is daar een Palo Alto 3050 cluster voor geselecteerd.

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft het firewall ontwerp, de implementatie, migratie en nazorg verzorgd. De complexe security en NAT rule base uit de bestaande firewall zijn geconverteerd en overgezet naar de nieuwe firewall welke geografisch gespreid is opgesteld. Dit geldt ook voor de diverse site-to-site VPN koppelingen.

Op een zaterdag buiten kantoor tijden heeft de migratie plaats gevonden waarbij alle disciplines zijn opgeschakeld. De migratie is succesvol verlopen dankzij de uitgebreide voorbereiding en de uitvoering aan de hand van het gedetailleerde change draaiboek. En ook de nauwe samenwerking tussen NetworkPeople en de applicatie-, systeem en netwerkbeheerders van Servicepunt71 speelde een grote rol voor het slagen van de migratie.

In de periode daarna is de rulebase opgeschoond en geoptimaliseerd. Nadat de periode met de oude firewall als standby voor een eventuele rollback is afgesloten, is de succesvolle migratie met alle betrokkenen gevierd.