Skip to Content

Tag Archives: Firewall

Succesvolle migratie bij Servicepunt71 door uitgebreide voorbereiding én samenwerking

Taart om de succesvolle migratie te vierenDankzij de uitgebreide voorbereiding én samenwerking verliep de migratie van de Palo Alto firewall bij Servicepunt 71 succesvol en dat is onlangs gevierd!

Servicepunt71 heeft NetworkPeople gevraagd om een advies uit te brengen voor de aanschaf van een Next-Generation firewall en daarbij het ontwerp en de implementatie te verzorgen. Op basis van de functionele requirements en de wensen van Servicepunt71 is daar een Palo Alto 3050 cluster voor geselecteerd.

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft het firewall ontwerp, de implementatie, migratie en nazorg verzorgd. De complexe security en NAT rule base uit de bestaande firewall zijn geconverteerd en overgezet naar de nieuwe firewall welke geografisch gespreid is opgesteld. Dit geldt ook voor de diverse site-to-site VPN koppelingen.

Op een zaterdag buiten kantoor tijden heeft de migratie plaats gevonden waarbij alle disciplines zijn opgeschakeld. De migratie is succesvol verlopen dankzij de uitgebreide voorbereiding en de uitvoering aan de hand van het gedetailleerde change draaiboek. En ook de nauwe samenwerking tussen NetworkPeople en de applicatie-, systeem en netwerkbeheerders van Servicepunt71 speelde een grote rol voor het slagen van de migratie.

In de periode daarna is de rulebase opgeschoond en geoptimaliseerd. Nadat de periode met de oude firewall als standby voor een eventuele rollback is afgesloten, is de succesvolle migratie met alle betrokkenen gevierd.

 

 

 

0 4 Continue Reading →

Betere firewall prestaties door performance testen

performance testingNetworkPeople heeft een performance test uitgevoerd voor het firewall cluster van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Na aanschaf van een 10Gbps firewall cluster heeft de HvA aan NetworkPeople gevraagd hoe een dergelijk platform getest kan worden op prestaties. In antwoord daarop heeft NetworkPeople een performance test uitgevoerd met professionele apparatuur van Spirent Communications.

De complexiteit bij deze performance testen bestaat uit een combinatie van bandbreedte, aantallen connecties, gebruikersaantallen en ook de snelheid waarmee de firewall de connecties per seconde kan verwerken.

Uitgebreide reportage
NetworkPeople heeft een partnership met Spirent Communications, een toonaangevende leverancier wereldwijd van testsystemen voor netwerkprestaties. Hierdoor kunnen we uitgebreide performance testen aanbieden op allerlei technieken. Een belangrijk resultaat voor de klant is de uitgebreide reportage met daarin onder meer informatie over hoeveel data er door de verbinding gaat en hoeveel gelijktijdige gebruikerssessies mogelijk zijn.

Uit de testen op de HvA is gebleken dat door foute systeemconfiguraties slechts 6Gbps gehaald werd. Op advies van NetworkPeople is deze configuratie aangepast zodat het firewall cluster de gestelde eis van 10Gbps nu wel kan halen. Dit leverde een verbeterde prestatie en meer capaciteit op waardoor het nieuwe firewall cluster van de HvA langer gebruikt kan worden.

Voor meer informatie over onze performance testen, kunt u contact opnemen.

0 8 Continue Reading →

SourceFire firewalls en meer in NetworkPeople’s training

cisco sourcefireCisco heeft speciaal voor en met NetworkPeople het trainingstraject Design Expert Trainingen samengesteld.

Vanavond vindt de negende sessie plaats waarin de volgende onderwerpen centraal staan:  SSL Design, de nieuwe ASA en SourceFire firewalls.

SourceFire is een bekende partij in de security markt. Cisco heeft het bedrijf SourceFire overgenomen en heeft nu hun techniek in de Cisco ASA firewalls geïntegreerd. Over deze ‘samensmelting’ en hoe dat te ontwerpen, gaat de training onder andere. De training wordt gegeven door Gerard van Bon en Allan Hansen.

0 5 Continue Reading →

Servicepunt71

Servicepunt71Netwerk audit, Netwerk optimalisatie, FlexPod ondersteuning en firewall migratie

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. NetworkPeople heeft bij Servicepunt71 een aantal projecten uitgevoerd zoals een check op bestaande beheerdocumentatie en -configuratie. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen die NetworkPeople op projectbasis uitvoert.

0 3 Continue Reading →

Next generation firewall voor Servicepunt71

Servicepunt71NetworkPeople heeft de door Servicepunt71 aangeschafte firewall geconfigureerd, getest en succesvol gemigreerd.

Servicepunt71 is de ICT shared service organisatie voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude.  Zij heeft de behoefte geuit om een nieuwe firewall aan te schaffen en in gebruik te nemen.

0 2 Continue Reading →