Anatommie

Annatommie

Network troubleshooting

Om Annatommie te assisteren in uitdagingen in haar netwerk heeft NetworkPeople specialisten ter beschikking gesteld om de stabiliteit van het netwerk te borgen. Dit betreft assistentie in complexe security technieken en aanreiken van verbeterpunten in de technische configuraties op diverse netwerkcomponenten.